မမျိုးဥတွင်းသို့ သုက်ပိုးတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသန္ဓေအောင်စေနည်း (ICSI)

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တွေ့ရှိခဲ့သော ICSI နည်းသည် အမျိုးသားဘက်မှ အခက်အခဲရှိသူများ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းအဖြစ် ကျော်ကြားလာပါသည်။
    ထိုနည်းစနစ်သည် အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင် သုက်ပိုးတစ်ကောင်ကို အလွန်သေးငယ် သော အပ်တစ်ချောင်းဖြင့် ကောက်ယူ၍ မမျိုးဥအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းပြီး သန္ဓေအောင်စေသော နည်းဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်မှာ ဖန်ပြွန်သန္ဓေနည်းအတိုင်း အဆင့် (၄)အထိတူညီပါသည်။ သန္ဓေအောင်သောအဆင့်တွင်သာ သားလောင်းဗေဒပညာရှင်မှ မမျိုးဥထဲသို့ သုက်ပိုးတစ်ကောင်းအား ထိုးသွင်း၍ သန္ဓေအောင်စေပါသည်။ သန္ဓေအောင်ပြီးသော သန္ဓေသားလောင်းများအား သားအိမ်တွင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး သန္ဓေခိုင်ဆေးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိ/မရှိစစ်ဆေးသောအဆင့်များမှာ ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားနည်းနှင့် တူညီပါသည်။
    မမျိုးဥတွင်းသို့ သုက်ပိုးတိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းသန္ဓေအောင်စေနည်း အသုံးပြုပါက မမျိုးဥနှင့် သုက်ပိုး သန္ဓေအောင်စေသောနှုန်းမှာ ၈၀% အထက်ရှိပါသည်။