၅၈ရ ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ မတ်လ (၁၁)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၈ရ ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ မတ်လ (၁၁)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။