၅၈၈ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ မေလ (၄)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၈၈ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂   မေလ (၄)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။