၅၈၉ ယောက်မြောက် သားသားလေး ကို ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ (၆ ) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၈၉  ယောက်မြောက် သားသားလေး ကို ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ (၆ ) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။