၅၉၂ ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ (၂၂)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၉၂  ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ (၂၂)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။