၅၉၃ ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ (၂၇)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၉၃  ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ (၂၇)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။