၅၉၄ ယောက်မြောက် သမီးလေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ( ၁၇ ) ရက်နေ့ မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၉၄ ယောက်မြောက် သမီးလေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ( ၁၇ ) ရက်နေ့ မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။