၅၉၅ ယောက်မြောက် သမီးလေးကို ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၉၅ ယောက်မြောက် သမီးလေးကို ၂၀၂၂ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။