၅၉၆ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါရှင်။

၅၉၆ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါရှင်။