၅၉၇ ယောက်မြောက် သာသားလေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ( ၁၉ ) ရက်နေ့ မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၉၇ ယောက်မြောက် သာသားလေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ( ၁၉ ) ရက်နေ့ မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။