၅၉၉ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၅၉၉ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။