၆၀၁ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၀၁ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။