၆၀၂ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၀၂  ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။