၆၀၃ ယောက်မြောက် သားလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၀၃  ယောက်မြောက် သားလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။