၆၀၀ ယောက်မြောက် သားလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၀၀ ယောက်မြောက် သားလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။