၆၀၄ ယောက်မြောက် သမီးလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၀၄ ယောက်မြောက် သားလေး ကို ၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။