၆၁၉ ယောက်မြောက် သားလေးကို ၂၀၂၃ မတ်လ (၉)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၁၉ ယောက်မြောက် သားလေးကို ၂၀၂၃ မတ်လ (၉)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။