၆၂၃ ယောက်မြောက် သားလေးကို ၂၀၂၃ မတ်လ ( ၇ )ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၂၃ ယောက်မြောက် သားလေးကို ၂၀၂၃ မတ်လ ( ၇ )ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။