၆၂၇ ယောက်မြောက် သမီးလေးကို ၂၀၂၃ မတ်လ ( ၂၉ )ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၂၇ ယောက်မြောက် သမီးလေးကို ၂၀၂၃ မတ်လ ( ၂၉ )ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။