၆၂၈ ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၃ ဧပြီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

၆၂၈  ယောက်မြောက် သားသားလေးကို ၂၀၂၃ ဧပြီလ (၁၁)ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။