ဗဟုသုတ

Here's the movie of Intracytoplasmic Sperm Injection ( ICSI )!

သုတ်ပိုးလေးများ၏ အရည်အသွေးကို အစာအာဟာရက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား၊
သားသမီးရရှိနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လွန်စွာအရေးပါပြီး အမျိုးသားများ၏မျိုးပွားနိုင် စွမ်းရည်ကို လွှမ်းမိုးသောအစာအာဟာရများကို သိရှိရန်မှာလည်း အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။

 '' ဆရာရေ၊ ဆရာမရေ …… ကျွန်မတို့ဘာတွေကိုစားသင့်ပါသလဲ ……"
ရင်သွေးရတနာရရှိလိုသောမိခင်လောင်းများအနေဖြင့်
-    Whole grains (မွမ်းမံခြင်းမပြုလုပ်ထားသော ဂျုံ၊ ဆန် စသည့် အစေ့အဆန်များ)
-    Omega 3 fatty acids (ငါး (ဆော်လမွန်ငါး)၊ ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ အစေ့အဆံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ)

မေး - ၁။ အမျိုးသမီးဘက်မှာရော သားသမီးရရှိရန်ခက်ခဲနေရတဲ့ အကြောင်း အရင်းတွေက ဘာလဲ။

# For men, semen parameters also decline after 35 but male fertility not appear to be affected before 50 !!
[ ASRM, fertil steril 2013]

Pages