ဗဟုသုတ

Here's the movie of Intracytoplasmic Sperm Injection ( ICSI )!

သုတ်ပိုးလေးများ၏ အရည်အသွေးကို အစာအာဟာရက အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား၊
သားသမီးရရှိနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လွန်စွာအရေးပါပြီး အမျိုးသားများ၏မျိုးပွားနိုင် စွမ်းရည်ကို လွှမ်းမိုးသောအစာအာဟာရများကို သိရှိရန်မှာလည်း အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။

 '' ဆရာရေ၊ ဆရာမရေ …… ကျွန်မတို့ဘာတွေကိုစားသင့်ပါသလဲ ……"
ရင်သွေးရတနာရရှိလိုသောမိခင်လောင်းများအနေဖြင့်
-    Whole grains (မွမ်းမံခြင်းမပြုလုပ်ထားသော ဂျုံ၊ ဆန် စသည့် အစေ့အဆန်များ)
-    Omega 3 fatty acids (ငါး (ဆော်လမွန်ငါး)၊ ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ အစေ့အဆံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ)

မေး - ၁။ အမျိုးသမီးဘက်မှာရော သားသမီးရရှိရန်ခက်ခဲနေရတဲ့ အကြောင်း အရင်းတွေက ဘာလဲ။

Infertility does affect people of all ages, ethnic backgrounds, socioeconomic groups, and both sexes Although, infertility by itself may not threaten physical health, it does have a serious impact on the mental and social well being of affected couples.

Pages