ဗဟုသုတ

(1) body weight
- Women who have BMI >29, <19 are likely to take longer to conceive
- Men who have BMI >29 are likely to have reduced fertility.

မေး(၁) - အမျိုးသားများ သုတ်ပိုးစစ်ဆေးရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် တွေ့ရှိရသည့် သုတ်ပိုးအားနည်းချက်များမှာ ဘာလဲ။
မေး(၂) - မည်ကဲ့သို့သော အမျိုးသားများတွင် သုက်ပိုးအားနည်းနေတတ်သလဲ။

၁။    HSG (Hysterosalpingogram) အမျိုးသမီး သားအိမ်အတွင်းပိုင်နှင့် မမျိုးဥပြွန်လမ်းကြောင်းများ ပွင့်/မပွင့် ဆေးဓါတ်မှန်ရိုက်၍ စစ်ဆေးခြင်း။
၂။    ''မွေးလမ်းကြောင်းမှ တယ်လီဗေရှင်း (TVS)ရိုက်၍ စစ်ဆေးခြင်း။''

အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သားသမီးဝေးနေခြင်း။
အကြောင်းမဲ့သားသမီးဝေး ကာလသုံးနှစ်နှင့်အထက် ကြာမြင့်နေပါက ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားကုထုံးကို စတင်သင့်ပါသည်။
(အမျိုးသမီးအသက်(၃၆)နှစ်နှင့်အထက် ဖြစ်ပါက ယခုထက် စောလျှင်စွာစတင်သင့်ပါသည်။)

Pages